PRAKTISCHE VERTALING MIND VOOR TOOLKIT LEVEL 2

MOOI leefstijl behandelplan 

MOOI-leefstijl –> Body   

Vrede in je hoofd –> Mind   

Resultaat? Balans in driehoek Brein, Autonome zenuwstelsel en Immuunsysteem.  

Ik word beter door:  

1. beter focussen (helderheid)  

2. beter ontspannen (hormetische prikkels)  

3. beter weten (deep learning)  

4. beter kijken & snappen (reframing) 

5. beter creëren (meditatie & visualisatie)  

6. beter leven (je roeping als medicijn)  

7. beter balanceren (spiertesten)  

8. beter voelen (trainen lichaamsbewustzijn)  

9. beter herstellen (zelfherstellend vermogen brein)   

10. beter programmeren (affirmaties) 

1. Beter focussen  

De basis van een behandeling: helderheid 

 • Wat is mijn doel?  
 • Waar word ik gelukkig van?  
 • Wat zijn mijn belangrijkste waarden?  

Toelichting belangrijkste waarden (je hoogste waarden vormen je identiteit): 

 • Wat doe je het liefst? 
 • Wanneer voel je je van betekenis?  
 • Met welke mensen of omstandigheden voel je je diep verbonden?  

* Laat persoon invullen: ‘Ik hou van….’ en/of ‘Ik doe het liefst…’  

Aanvullende vragen hoogste waarden:  

 • Waarmee vul je jouw persoonlijke of professionele ruimte?   
 • Waaraan besteed je jouw tijd, energie en geld?  
 • Op welke gebieden ben je het meest georganiseerd?  
 • Op welke gebieden heb je de meeste focus of discipline?   
 • Waar denk je het meeste aan?  
 • Wat is je interne dialoog?
 • Over welke onderwerpen studeer of lees je het liefst?  

Levensdoel-therapie: streef iets na waarvoor je gezond moet zijn.  

Vraag: Je staat morgen op en je hebt geen klachten meer: wat ga je doen?  

Maak het antwoord specifiek en start vandaag met 1 minuut aan dit doel werken, in plaats van pas starten als je beter bent. In deze weg moet je beter worden.  

Stel de juiste vragen:  

Veel symptomen worden in stand gehouden door waarom-vraag. De hersenen begrijpen het niet en blijven hangen in fantasie of nachtmerrie. Mindfulness kan bijdragen aan acceptatie dat zaken zijn zoals ze zijn, dat we ons verzet opgeven en geen oordeel meer vellen.   

Aan de andere kant kun je beter andere vragen (aan jezelf) stellen.  

Als je vraagt ‘Waarom is mijn leven zo dramatisch?’ of ‘Waarom overkomt mij dit?’. Het universum geeft dan antwoord op deze vragen. Je krijgt dan veel informatie waarom je leven zo dramatisch is of waarom jou dit overkomt. Beter is om de kwaliteit van je vragen te verbeteren, dus van waarom- naar hoe- en wat-vragen.  

Hoe kan ik dit gebruiken voor mijn groei? Hoe kan ik bijdragen aan het grotere geheel?  Hoe kan ik ervoor zorgen dat ik hier sterker uit kom? Hoe kan ik dit omdraaien? Hoe kan ik altijd slagen in alles wat ik doe? Wat wil dit mij vertellen? Wat is het voordeel in deze gebeurtenis? Wat is de groei in dit moment?  

Je opent dan nieuwe mogelijkheden die nieuwe acties uitnodigen, waardoor de kwaliteit van je leven verbetert.  

2. Beter ontspannen  

Hormetische interventies (balans reptielbrein)  

Gebruik de kracht van ademhaling.  

 • hypoxie  
 • hypercapnia  
 • halveer de ademhalingsfrequentie  

Oefening hypercapnia:  

Zie document ‘overzicht ademhalingstherapie’ in online leeromgeving. 

Oefening hypoxie:  

Zie document ‘overzicht ademhalingstherapie’ in online leeromgeving. 

Gebruik de kracht van meditatie & mindfulness   

Mindfulness en meditatie zorgen binnen 10 dagen voor neuro-anatomische veranderingen.  

Mindfulness:  

Hoe wek je een ontspanningsrespons op? (uit Herbert Bensons boek The Relaxation Response) 

 • Kies een focuswoord, een korte zin of een gebed dat stevig in je systeem geworteld is, zoals bijvoorbeeld ‘één’, ‘vrede’, ‘de Heer is mijn herder’, ‘Sjalom’, of ‘Aum’ 
 • Ga rustig in een comfortabele houding zitten 
 • Sluit je ogen  
 • Ontspan je spieren, daarbij van je voeten omhoogwerkend naar je kuiten, dijen, buik, schouders, hoofd en nek  
 • Haal langzaam en natuurlijk adem, en zeg bij het uitademen stil tegen jezelf je focuswoord, geluid, zin of gebed 
 • Neem een passieve houding aan. Maak je geen zorgen over hoe goed je het doet. Als er andere gedachten binnenkomen, zeg dan gewoon tegen jezelf ‘O, okay’ en keer rustig terug naar je herhaling  
 • Ga hier 10 tot 20 minuten mee door  
 • Sta niet onmiddellijk op. Blijf nog even een minuutje of zo zitten en sta weer andere gedachten toe. Open dan je ogen en blijf weer een minuut zitten voordat je opstaat  
 • Doe deze techniek één of twee keer per dag. Goede tijdstippen daarvoor zijn vlak voor het ontbijt en voor het avondeten 

 

Meditatie:  

Zie ook document ‘overzicht ontspanning’ in online leeromgeving.  

3. Beter weten  

Zorg voor deep learning (balans mensbrein) 

Doel is om mensen meer inzicht en meer mentale rust en controle te geven (zet parasympaticus aan). Ook om ze in actie te zetten, wat de therapietrouw verhoogt.  

Leg uit hoe lichaam en brein met elkaar samenwerken. Neurotransmitters zijn een brug tussen emoties, mentale functies (concentratie, focus) en fysieke symptomen. Bij chronische stress word je endorfineresistent. Mensen worden weer endorfinegevoelig door mindfulness, oppervlakkige massage (toename oxytocine & toename gevoeligheid receptoren endorfine), ademhalingsoefeningen en psycho-neuro-educatie (deep learning en reframing).  

De tekeningen van verstoorde werkingsmechanismen (dag 1) zijn ook een vorm van deep learning. Gebruik jargon en enkele moeilijke woorden.  

4. Beter kijken & snappen  

Reframing: vertel hersenen dat alles in balans is (balans zoogdierenbrein c.q. limbisch systeem)   

Doel: Zorg dat perceptie weer in balans komt, dus dat mensen zowel het voordeel als nadeel zien. Dat mensen weer liefde in hun hart voelen. Dat alles er is op dit moment. In jezelf.   Geloof niet in het verhaal van mensen en laat je niet afleiden door hun emoties. Haal ze uit hun fantasie of nachtmerrie. Woorden liegen, maar het lichaam liegt nooit (hier kun je ook spiertesten inzetten, zie punt 7).  

Doel: los fragmentatie op. Maak mensen weer heel, te starten in psychologie en daarna in lichaam. Een reframing leidt tot verandering en actie. Het oude negatieve statement of overtuiging is een inactie. Door reframing zien mensen dat ze niet afwijkend zijn (of ander) en dat alles met elkaar verbonden is. Een andere kijk op zaken leidt tot ander gedrag, richting de oplossing.  

Zorg dat je voor onderstaande oefening de 3 belangrijke waarden (punt 1) helder hebt.  

7 Stappen bij positieve emotionele lading  

Stap 1: Omschrijf positieve emotionele lading  

Welke specifieke eigenschap, actie of inactie van deze persoon (of jezelf) bewonder je het meest?  

Doel stap 1: Krijg de eigenschappen, acties of inacties helder die je het meest waardeert of positief beschouwt aan de persoon (of jezelf).  

Stap 2: Bevestig wetten van reflectie & transparantie  

Ga naar een specifiek moment waar en wanneer je precies dezelfde eigenschap, actie of inactie deed. Richting wie en welke mensen namen dit waar?  

Herhaal deze vraag, dus integreer nieuwe specifieke momenten totdat het in balans voelt, dus dat je ziet dat jij deze eigenschap even vaak hebt laten zien als de ander.  Doel stap 2: Bewust worden dat je deze specifieke eigenschap, actie of inactie 100% hetzelfde qua kwantiteit als kwaliteit in jouw leven hebt.  

Stap 3: Los verliefdheid (blindheid) en zelfminimalisatie op  

Ga naar een specifiek moment waar en wanneer je deze eigenschap, actie of inactie van deze persoon (of jezelf) hebt waargenomen. Wat is het nadeel voor jou – of andere mensen die dit ook waargenomen hebben – vanaf dat moment tot nu in je 3 hoogste waarden?  Herhaal deze vraag, dus integreer nieuwe specifieke momenten totdat het in balans voelt. Doel stap 3: Bewust worden dat de eigenschap, actie of inactie uit stap 1 precies evenveel nadelen als voordelen richting jou heeft.  

Stap 4: Los zelfoverdrijving en trots op  

Ga naar een specifiek moment waar en wanneer je precies dezelfde eigenschap, actie of inactie deed (dus eigenschap die je bewondert) en welke mensen die waarnamen. Wat is het nadeel vanaf dat moment tot nu voor de mensen die dit waargenomen hebben?   

Herhaal deze vraag, dus integreer nieuwe specifieke momenten totdat het in balans voelt. Ga niet te ver zodat trots in schaamte verandert.  

Doel stap 4: Bewust worden dat de eigenschap, actie of inactie die anderen hebben waargenomen evenveel nadelen als voordelen voor hun hebben.  

Stap 5: Los overdreven labels op, verbeter communicatie & de immuniteit  

Ga naar een specifiek moment waar deze persoon precies de tegenovergestelde eigenschap, actie of inactie tegen dezelfde persoon of groep demonstreerde. Wie nam(en) het waar? Blijf voorbeelden opschrijven totdat je zeker weet dat de tegenhanger van de eigenschap even vaak in balans is met de oorspronkelijke bewonderde eigenschap.  

Doel: Bewust worden dat deze persoon beide kanten van de eigenschap aan dezelfde waarnemers (jezelf, anderen of de groep) heeft laten zien.  

Stap 6: Bewust worden van synchroniciteit en verborgen orde  

Ga naar een specifiek moment waar en wanneer je deze eigenschap, actie of inactie van deze persoon (of jezelf) hebt waargenomen. Waar ben je? Wanneer was het? Zorg dat je zintuiglijk specifiek in dit moment bent. Aan wie demonstreert deze persoon de specifieke eigenschap, actie of inactie? Wat is de inhoud en de context?   

Wie demonteert op exact hetzelfde moment de tegenovergestelde eigenschap, actie of inactie aan deze individu of groep?  

Doel: Bewust worden dat in ieder moment simultaan dezelfde eigenschap, actie of inactie wordt gedemonstreerd c.q. aanwezig is. Bewust worden dat er in elk moment balans is.  

Stap 7: Nachtmerries oplossen en de drijvende kracht achter fantasieën en philia Ga naar een specifiek moment waar en wanneer je deze eigenschap, actie of inactie van deze persoon (of jezelf) hebt waargenomen. Wat zou het voordeel zijn geweest voor jou, de ander of de groep die deze eigenschap, actie of inactie waarnam, als deze persoon op hetzelfde moment het tegenovergestelde van stap 1 had laten zien? Dus datgene waarvan je wenste of hoopte dat iemand niet zou doen? Ga naar elke moment dat iemand de eigenschap, actie of inactie liet zien.  

Doel: Bewust worden dat de tegenovergestelde eigenschap, actie of inactie van stap 1 evenveel voordelen als nadelen heeft.  

7 Stappen bij negatieve emotionele lading  

Stap 1: Omschrijf negatieve emotionele lading  

Welke specifieke eigenschap, actie of inactie van deze persoon (of jezelf) veracht of verafschuw je het meest?   

Doel stap 1: Krijg de eigenschappen, acties of inacties helder die je het meest veracht of negatief beschouwt aan de persoon (of jezelf).  

Stap 2: Bevestig wetten van reflectie & transparantie  

Ga naar een specifiek moment waar en wanneer je precies dezelfde eigenschap, actie of inactie deed, dus datgene wat je het meest veracht aan deze persoon uit stap 1. Richting wie en welke mensen namen dit waar?  

Herhaal deze vraag, dus integreer nieuwe specifieke momenten totdat het in balans voelt, dus dat je ziet dat jij deze eigenschap even vaak hebt laten zien als de ander.  Doel stap 2: Bewust worden dat je deze specifieke eigenschap, actie of inactie 100% hetzelfde qua kwantiteit als kwaliteit in jouw leven hebt.  

Stap 3: Los afwijzing (van de ander), fobieën en zelfvergroting op  

Ga naar een specifiek moment waar en wanneer je deze eigenschap, actie of inactie van deze persoon (of jezelf) hebt waargenomen. Wat is het voordeel voor jou – of andere mensen die dit ook waargenomen hebben – vanaf dat moment tot nu in je 3 hoogste waarden?  

Herhaal deze vraag, dus integreer nieuwe specifieke momenten totdat het in balans voelt. Doel stap 3: Bewust worden dat de eigenschap, actie of inactie uit stap 1 precies evenveel voordelen als nadelen richting jou heeft.  

Stap 4: Los zelfminimalisatie, schuld en schaamte op  

Ga naar een specifiek moment waar en wanneer je precies dezelfde eigenschap, actie of inactie deed (dus eigenschap die je veracht) en welke mensen dit waarnamen. Wat is het voordeel vanaf dat moment tot nu voor de mensen die dit waargenomen hebben?   Herhaal deze vraag, dus integreer nieuwe specifieke momenten totdat het in balans voelt. Ga niet te ver zodat schaamte in trots verandert.  

Doel stap 4: Bewust worden dat de eigenschap, actie of inactie die anderen hebben waargenomen evenveel nadelen als voordelen voor hun hebben.  

Stap 5: Los overdreven labels op, verbeter communicatie & de immuniteit  

Ga naar een specifiek moment waar deze persoon precies de tegenovergestelde eigenschap, actie of inactie tegen dezelfde persoon of groep demonstreerde. Wie nam(en) het waar? Blijf voorbeelden opschrijven totdat je zeker weet dat de tegenhanger van de eigenschap even vaak in balans is met de oorspronkelijke bewonderde eigenschap.  

Doel: Bewust worden dat deze persoon beide kanten van de eigenschap aan dezelfde waarnemers (jezelf, anderen of de groep) heeft laten zien.  

Stap 6: Bewust worden van synchroniciteit en verborgen orde  

Ga naar een specifiek moment waar en wanneer je deze eigenschap, actie of inactie van deze persoon (of jezelf) hebt waargenomen. Waar ben je? Wanneer was het? Zorg dat je zintuiglijk specifiek in dit moment bent. Aan wie demonstreert deze persoon de specifieke eigenschap, actie of inactie? Wat is de inhoud en de context?   

Wie demonteert op exact hetzelfde moment de tegenovergestelde eigenschap, actie of inactie aan deze individu of groep?  

Doel: Bewust worden dat in ieder moment simultaan dezelfde eigenschap, actie of inactie wordt gedemonstreerd c.q. aanwezig is. Bewust worden dat er in elk moment balans is.  

Stap 7: Fantasieën oplossen en de drijvende kracht achter nachtmerries en fobieën  Ga naar een specifiek moment waar en wanneer je deze eigenschap, actie of inactie van deze persoon (of jezelf) hebt waargenomen. Wat zou het nadeel zijn geweest voor jou, de ander of de groep die deze eigenschap, actie of inactie waarnam, als deze persoon op hetzelfde moment het tegenovergestelde van stap 1 had laten zien? Dus datgene waarvan je wenste of hoopte dat iemand zou doen? Ga naar elke moment dat iemand de eigenschap, actie of inactie liet zien.   

Doel: Bewust worden dat de tegenovergestelde eigenschap, actie of inactie van stap 1 evenveel nadelen als voordelen heeft.  

Andere vorm reframing via grammatica:  

Verander taalgebruik:  

‘Ik heb een angstgevoel’ in plaats van ‘Ik ben bang’  

Je bent het niet, je hebt het. Neem dat waar. Je stimuleert zo cognitieve controle over het immuunsysteem en autonome zenuwstelsel.  

5. Beter creëren  

Meditatie & Visualisatie  

Ziva-techniek van Emily Fletcher. Zij combineert Mindfulness (bij start), Meditatie (in midden) en Manifesteren (aan einde).  

Audio ontvang je apart.   

6. Beter leven  

Je roeping als medicijn 

Deel 1: Schrijf in 8 regels hoe je leven van het moment van je geboorte tot en met vandaag is ontwikkeld. Schrijf in de hij/zij-vorm. Wat was je levensopdracht in het gezin waar je trouw aan bent geweest?  

Deel 2: Schrijf in 8 regels hoe je leven vanaf morgen tot het moment dat je sterft zal zijn. Wat wil je bijdragen, wat is je passie? Schrijf dit deel in de ik-vorm.  

Deel 1 is het gif en deel 2 is het tegengif.  

7. Beter balanceren  

Kinesiologische spiertesten (ingang intelligentie lichaam) 

Test via een spiertest in welke laag een conflict/onbalans zit:  

 • spiritueel (levensdoel/zingeving)  
 • mentaal (gedachten/overtuigingen) 
 • emotioneel (emoties/gevoelens)  
 • fysiek (leefstijl)  

8. Beter voelen  

Training lichaamsbewustzijn  

Doel: van denken naar voelen.   

Bij probleem: waar voel je dat in je lichaam?  

Leg een hand op je hart en een hand op je buik.  

Ga met je aandacht naar het gevoel (leegte/warmte/kleur/sensatie) en kijkt onbevooroordeeld wat er gebeurt.  

9. Beter herstellen  

Stimuleer het zelfherstellend vermogen van het brein  

Dit kan via verschillende interventies:  

 • Versterk het hart-hersensysteem en train hartcoherentie, bijvoorbeeld via de Inner Trainer van HeartMath of via Muse.  
 • Lichttherapie (van Wake Up Light, 10.000 Lux lamp tot Red Light Therapie)  
 • Verbeter omega 3-index  
 • Sporten  
 • Geef liefde – aan een partner, huisdier of zelfs een plant.  
 • Investeer in dankbaarheid. Het zorgt voor coherentie.   

10. Beter programmeren  

Affirmaties   

‘Ik wil mijn onbewuste emotie (…) voor nu en altijd loslaten’.  Zeg dit 20x in het donker voor het slapen gaan.  

Positieve affirmaties voor zelfvertrouwen en angst:   

 • Ik heb de potentie om alles te doen wat ik wil doen.  
 • Ik kan bereiken wat ik wil.  
 • Ik ben sterk en daarom ben ik in staat om elke dag mijn volledige potentieel te benutten.  
 • Ik voel me krachtig, sterk en fit.  
 • Ik leef iedere dag vanuit mijn grootste passie.  
 • Ik heb altijd innerlijke rust waardoor ik controle heb over mijn leven.  
 • Ik vertrouw op mezelf en laat me niet gek maken door anderen.  
 • Ik doe wat ik wil.   
 • Ik groei elke dag meer en meer als mens.  

Positieve affirmaties voor geld en financieel succes:   

 • I love money, and money loves me.  
 • Ik geef altijd meer dan ik ontvang.  
 • Ik deel mijn kennis en daardoor krijg ik waar ik recht op heb.  
 • Ik voel me rijk.   
 • Ik geef meer toegevoegde waarde dan ieder ander.  
 • Ik heb altijd een plan en geniet van de resultaten.  
 • Ik voel me succesvol en denk succesvolle gedachten.  
 • Ik deel de onbegrensde rijkdom in mijn leven met anderen.  

Positieve affirmaties voor gezondheid en energie:  

 • Ik start elke dag vol positieve energie.  
 • Ik ben fitter dan ooit.  
 • Ik voel me sterk en meedogenloos.  
 • Ik eet en drink gezond.  
 • Ik verzorg mijn lichaam alsof het mijn kind is.  
 • Ik denk positieve gedachten en straal dit uit naar anderen.  

Positieve affirmaties voor liefde en balans:  

 • Ik geniet van elk moment.  
 • Ik uit elke dag mijn dankbaarheid voor het leven.  
 • Ik geef meer om mezelf dan ieder ander.  
 • Ik verdien het beste voor mezelf.  
 • Ik kan alleen liefde geven als ik liefde heb voor mezelf.  
 • Ik heb balans door de concrete doelen die ik stel.  

Positieve affirmaties voor actie en persoonlijke kracht:   

 • Ik weet dat de kwaliteit van mijn leven wordt bepaald door mijn acties.  
 • Ik gebruik mijn persoonlijke kracht voor alles wat ik wil bereiken.  
 • Ik heb een enorm doorzettingsvermogen en discipline.  
 • Ik stop niet voordat ik heb bereikt wat ik wil bereiken.  
 • Ik geniet van iedere kleine stap in de richting van mijn doel.  
 • Ik sta op met actie en ga naar bed met voldoening.  
 • Ik geef elke dag het beste wat ik die dag kan geven.  

Contact

Of neem hier direct contact op

Vul onderstaande gegevens in en wij nemen binnen 24 uur contact met je op!

Team foto Mooiinstituut

Bedankt voor het invullen, wij nemen binnen 24 uur telefonisch contact met je op!